Ar Werth

Ar hyn o bryd does gen i ddim telynau ar werth. Mae gen i nifer o delynau sy'n aros i'w hadfer, gydag amryw o opsiynau ar gael (lliwiau, byrddau sain wedi'u haddurno ac ati). Cysylltwch â mi os hoffech chi holi am brynu telyn wedi'i hadfer yn llawn.

IMG_3563ed.jpg