Ar Werth

Ar hyn o bryd does gen i ddim telynau ar werth. Mae gen i nifer o delynau sy'n aros i'w hadfer, gydag amryw o opsiynau ar gael (lliwiau, byrddau sain wedi'u haddurno ac ati). Cysylltwch รข mi os hoffech chi holi am brynu telyn wedi'i hadfer yn llawn.

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle