Amdanaf

Mae telynau wedi bod yn rhan o fy mywyd ers pan oeddwn i'n ifanc. Cefais fy magu yn gwylio fy nhad, Tecwyn Jones, yn atgyweirio ac adfer telynau, a phan oeddwn i'n ddigon hen dechreuais helpu fy nhad gyda'i waith. Rwy'n falch iawn o gael y cyfle rŵan i gymryd dros y busnes teuluol a pharhau â'r grefft y mae fy nhad wedi'i datblygu dros y blynyddoedd.

 

Fel fy nhad, rwy'n ymfalchïo mewn cynhyrchu'r gwaith o'r ansawdd uchaf. Er mwyn sicrhau hyn, rwy'n defnyddio'r deunyddiau o'r ansawdd gorau yn unig ac yn sicrhau bod fy holl waith yn cael ei gwblhau i'r safonau uchaf.

 

Rwy'n gweithio gyda phob math o delynau o delynau lifer, telynau hen i delynau cyngerdd modern ac felly gallaf werthfawrogi gofynion unigol pob telyn rwy'n gweithio gyda. Rwy'n arbenigo mewn adfer telynau pedal o’r 19eg ganrif, edrychwch ar yr adran 'Adferiadau' i weld enghreifftiau o fy ngwaith. Rwyf wedi gweithio ar delynau o bob rhan o'r D.U. ac Ewrop, croesewir ymholiadau rhyngwladol.

Cysylltwch â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau am fy ngwaith neu os hoffech holi am eich telyn.